Annual General Meeting 2012

The annual meeting 2012 took place Thursday 13 December 2012 at  IDA Mødecenter in Copenhagen.

Notice of the Annual General Meeting of Ambu A/S

You can download the notice of the Annual General Meeting of Ambu A/S as well as the attachments to the notice.
Notice of meeting
Approval of remuneration policy
Approval of incentive guidelines

Voting rights and shares

Read more about voting rights and shares

Summary of Annual General Meeting

Read summary from the Annual General Meeting 2012:
- Summary of decision from Annual General Meeting 2012 (Company announcement no. 6 2012-13)

Presentation

Download the presentation from the Annual General Meeting:
Presentation

Chairman's comments 

Read the supplementary comments to the Annual General Meeting from the Chairman of the Board:
Chairman's Comments (Company announcement no 5 2012/13)

Annual Report 2011-2012

Download the Annual Report 2011-2012 


Generalforsamling

Generalforsamlingen 2012 fandt sted torsdag d. 13. december 2012 på IDA mødecenter i København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ambu A/S

Du kan downloade indkaldelsen til generalforsamling i Ambu og bilagene til mødet.
Mødeindkaldelse
Godkendelse af vederlagspolitik
Godkendelse af opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

Aktier og stemmerettigheder

Læs mere om aktier og stemmerettigheder (på engelsk)

Referat af Generalforsamling 2012

Læs referat fra Generalforsamling 2012:
Referat af Generalforsamling 2012

Præsentation

Download præsentationen fra Generalforsamlingen:
Præsentation

Bestyrelsesformandens bemærkninger

Du kan læse bestyrelsesformandens bemærkninger til generalforsamlingen her:
- Bestyrelsesformandens bemærkninger (Selskabsmeddelelse nr. 05 2012/13)

Årsrapport 2011-2012

Download Årsrapporten 2011-2012

keyboard_arrow_up